Naast het campagnewerk, het ontwikkelen van POS-materiaal en een volledig nieuwe website, heeft Martin and Lewis voor het merk Care Plus® ook een nieuwe verpakkingslijn ontwikkeld.

Dit proces verliep in nauwe samenwerking met het team van Care Plus® waarbij het van belang was dat de hele lijn een ‘verfrissing’ zou krijgen maar de link met de oude verpakking niet volledig zou verdwijnen.

Uitgangspunten ontwerp

Een nieuwe verpakkingslijn ontwerpen is een intensief proces, zeker als er met zoveel factoren rekening gehouden dient te worden. Denk hierbij aan bovengenoemde vereiste, merkherkenning, verplichte on-pack informatie, leesbaarheid, categorie-indeling, formaat, materiaalgebruik, verschillende talen, goede zichtbaarheid in het schap en natuurlijk begrijpelijke informatie voor de consument. Om hier allemaal rekening mee te houden in een verpakkingslijn met meer dan 100 SKU’s is veel kennis en expertise nodig.

Kostenbesparing door efficienter inkopen en produceren

Niet alleen werd er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe verpakkingslijn, we gingen ook om de tafel met Care Plus en de drukkers om tot een efficientere manier van productie te komen. Dit leverde een bezuiniging op van meer dan 20%.

Ontwerpen en testen

Om goed te weten of de nieuwe lijn zou gaan voldoen aan de uitgangspunten, werd de hulp ingeschakeld van onderzoeksbureau en business partner Validators om verschillende ontwerpvariaties van de verpakkingen te testen. Met de data verkregen uit deze onderzoeken, werden de ontwerpen verder geoptimaliseerd.

Onderzoek naar layout, design, typografie en materialen
Nieuwe lijn van iconen voor alle verpakkingen
Onderzoek op attentiewaarde, merkherkenning, kijkfocus en schappresence voor de nieuwe verpakkingen.

Verpakkingsfotografie en 3D

Voor de nieuwe verpakkingen werd niet, zoals meestal het geval is, gekozen voor fotografie, maar voor 3D-modelling. Zeker voor de producten die veel gebruikt worden in media-uitingen, brengt dit een aantal voordelen met zich mee wanneer dit goed wordt aangepakt:

 

  • Producten zijn eenvoudig en snel onder elke hoek aan te leveren zonder opnieuw de studio in te hoeven
  • Producten in series staan altijd onder exact dezelfde hoek en in het zelfde licht
  • Producten kunnen ook geanimeerd worden voor gebruik in video
  • Speciale wensen van de klant of van partners kunnen snel en eenvoudig ingewilligd worden, of dit nu is voor print of voor online
Een van de verpakkingen als uiteindelijke render. Klaar voor toepassing online en in print..

TV commercial in 3D

Een bijkomend voordeel van je product in 3D is dat je dit ook kunt animeren en vervolgens kunt inzetten in online video’s en TV-commercials. Zeker als je nieuwe verpakking een belangrijke rol moet spelen.

blank

Buy One, Give One

Het team van Care Plus is niet alleen maar bezig met het leveren van producten en het geven van voorlichting. Nee, er is nog iets wat dit team in Almere drijft: het wereldwijd uitbannen van malaria. Deze ziekte maakt jaarlijks miljoenen slachtoffers en eist jaar op jaar ruim 430.000 doden waaronder veel kinderen. Dat moet stoppen! Het Buy One, Give One programma draagt bij aan de doelstelling van een malariavrije wereld in 2030 en dit is zo belangrijk dat het een plekje heeft gekregen op elke verpakking van Care Plus: malariafree2030.org

Resultaat

Het resultaat is een gebalanceerd design wat helemaal van deze tijd is en recht doet aan waar het merk Care Plus voor staat: professioneel, toegankelijk en begrijpbaar. Ondanks dat er veel informatie op de verschillende productverpakkingen aanwezig is, zijn we er goed in geslaagd om er een duidelijke lijn in aan te brengen door gemaakte keuzes consequent door te voeren.